Затворена система за вземане на кръв


Правила при вземане на кръв със затворена система, видове вакутейнери...
 

Хемолитични анемии


Това са анемии, които се дължат на усилено разрушаване на еритроцитите от инфекции, интоксикации авто хемаглутинини или хемолизини, аномални хемоглобини с последваща хемолиза. Биват две големи групи: вродени и придобити...
 

Затворена система за взимане на биологичен материал


Затворена система за взимане на биологичен материал. Видове биологични материали. Фактори влияещи на лабораторните етапи. Фактори влияещи на лабораторните показатели...
 

Клинична лаборатория


Лекция по клинична лаборатория за магистри кинезитерапевти към НСА...
 

Функции на кръвта


Кръвната тъкан се състои от солидна (тъканна) част – костен мозък и течна съставка (съдова) – кръв. Кръвта достига всички клетки, тъкани и органи посредством съдовата система...
 

Хемоглобин


Хемоглобин, клинична лаборатория, биохимия и имунология...
 

Клинична лаборатория


Основни направления. Аналитично направление – внедряване на обективни методи за изследване с висока аналитична и диагностична надеждност...
 

Механична жълтеница


Жълтеницата представлява жълто оцветяване на кожата, склерите и лигавиците вследствие повишаване нивото на...
 

Хематология


Основни хематологични показатели. Броене на клетки. Еритроцитни индекси. СУЕ и хематокрит. Анемия...

Избрани критерии за търсене

Медицина
Клинична лаборатория
Презентации
Ограничаване на резултатите